IKTeket

(IKT= informations- och kommunikationsteknologi)

IKTeket är en verksamhet för att utveckla lärmiljön för elever i läs- och skrivsvårigheter.
Mer information om IKTeketPDF

 

Ansökan om insatser från IKTeket sker genom specialpedagog/rektor på respektive skola.

Appförslag

Kontakt

Torsdagar kl. 8-16
     
Catharina Svensso
Speciallärare
0701-80 06 82
Catharina.svensson@edu.falkoping.se

Torbjörn Johansson
IT-pedagog
0706-74 50 63
torbjorn.johansson@falkoping.se