IKTeket

(IKT= informations- och kommunikationsteknologi)

IKTeket är en verksamhet för att utveckla lärmiljön för elever i läs- och skrivsvårigheter.
Mer information om IKTeketPDF

 

Ansökan om insatser från IKTeket sker genom specialpedagog/rektor på respektive skola.

Lite hjälp om Intowords

Appförslag

Kontakt

Torsdagar kl. 8-16

Torbjörn Johansson
IT-pedagog
0515-88 60 61
torbjorn.johansson@falkoping.se