• Trafikolycka väg 46 Trafikolycka på väg 46 mellan skolbuss och lastbil. Alla 22 elever och 4 vuxna från Broddetorpsskolan som var med på bussen är oskadda och har körts tillbaka till Broddetorpsskolan. Personal och elevhälsopersonal har tagit emot dem på skolan.

Särskilda behov, extra stöd

Specialpedagogiskt centrum ansvarar för tvärprofessionella insatser för elever i svårigheter eller i behov av särskilt stöd inom Falköpings kommun.

De olika specialistkompetenserna stöder förskolornas och skolornas elevhälsoarbete efter begäran från respektive rektor/förskolechef.

Detta sker bland annat genom:

  • Rådgivning, konsultation, handledning
  • Utredningar, kartläggning, behovsinventering
  • Tal- och språkträning
  • Samordning särskilda undervisningsgrupper
  • Samordning och mottagning särskola/gymnasiesärskola
  • Kompetensutvecklingsinsater
  • Skolläkare och skolhälsovård

Samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Barn- och ungdomshabiliteringen, Barn- och ungdomspsykiatrin, Barn- och Ungdomssjukvården, Socialtjänsten och olika intresseorganisationer.
   

Läs mer på Specialpedagogiskt Centrums sidor