• Trafikolycka väg 46 Trafikolycka på väg 46 mellan skolbuss och lastbil. Alla 22 elever och 4 vuxna från Broddetorpsskolan som var med på bussen är oskadda och har körts tillbaka till Broddetorpsskolan. Personal och elevhälsopersonal har tagit emot dem på skolan.

Publicerad: 2017-09-03

Studentavslutningen blir den 15 juni 2018

Grundskolorna har sina skolavslutningar den 14 juni 2018.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 29 augusti 2017 att Ållebergsgymnasiets studentavslutning övertar ordinarie struktur och förläggs till sista läsårsdagen, fredag 15 juni 2018.

Grundskolans läsårsdag tidigareläggs en dag, till torsdag den 14 juni 2018. Som tidskompensation för detta börjar grundskolans vårterminen tisdagen den 9 januari 2018.

Läsårsdata 2017/2018

Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-29.