Publicerad: 2017-12-07

Samrådsmöte med föräldrarepresentanter

På tisdagen bjöd politiker i barn- och utbildningsnämnden tillsammans med tjänstepersoner från förvaltningen två föräldrarepresentanter från varje grundskola i kommunen, till Stadshuset för samrådsmöte.

Representanterna fick bland annat lyssna till samordnare Björn Stenström som inledde samrådsmötet med att berätta om den nya skolorganisationen och om pågående och kommande projekt.  Läs gärna mer på falkoping.se/nyskolorganisation

Från förvaltningsledningen deltog skolchef Karina Bronell och verksamhetschef för grundskola, Yvonne Hagle.

Deltagarna fick samtala i grupper om tankar runt samrådet och dess innehåll. Det är viktigt att fånga in de frågor som föräldrarna anser vara viktiga. Framöver kommer det också att genomföras enkätundersökningar.

Minnesanteckningar och annat material kommer att läggas ut på webbsidan falkoping.se/samradbulänk till annan webbplats. Här finns även en frågelåda för de som vill skicka in någon fråga inför mötena.

Kommande samrådsmöten

Vårtermin 2018
27 feb 2018 - kl 18-20
8 maj 2018 - kl 18-20

Hösttermin 2018
18 sept 2018 - kl 18-20
27 nov 2018 - kl 18-20