Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2016-12-12

Barnomsorgstaxan höjs från 1 januari 2017

Höjningen beror på en justering av inkomsttaket som beslutas av Skolverket på uppdrag av regeringen. Efter höjningen kommer den högsta beräknade inkomsten per månad vara 45 390 kronor.

Avgiftsnivåer 2017 för maxtaxa

Från och med 1 januari 2017 gäller avgiftsnivåerna nedan. De har höjts i jämförelse med 2016. Höjning beror på att inkomsttaket indexerats till 45 390 kr per månad 2017.

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. 

Högsta sammanlagda taxa blir, per månad:
2 724 kr (jmf 2016: + 98 kr)

Förskola/pedagogisk omsorg

      

     Avgiftstak

     Dock högst...

(jmf 2016)

     Barn 1

     3%

     1 362 kr        

(+ 49 kr)

     Barn 2

     2%

        908 kr          

(+ 33 kr)

     Barn 3

     1%

        454 kr          

(+ 16 kr)

Fritidshem/pedagogisk omsorg

      

     Avgiftstak

     Dock högst...

(jmf 2016)

     Barn 1

     2%

        908 kr

(+ 33 kr)

     Barn 2

     1%

        454 kr

(+ 16 kr)

     Barn 3

     1%

        454 kr

(+ 16 kr)

________________________________________________________________________________