Avgifter och regler

Terminskurser

Avgifter   
Brasslek, stråklek, barnkör, drill, gitarrgrupp för nybörjare500   
Ämneskurs tom år 6670   
År 7 - år 3 gymnasiet 750   
     
Instrumenthyra400   
     

Kortkurser

    
Musiklek, danslek, rytmik, spädbarnsrytmik 10 gånger 400   
 400   
Vuxen upp till 25 år 5 gånger 450   
Vuxen upp till 25 år 10 gånger 900   
Vuxen över 25 år 5 gånger 850   
Vuxen över 25 år 10 gånger 1700   
     
Instrumenthyra 400   
     
     

Antagen elev erbjuds minst 25 lektionstillfällen per läsår.

Syskonrabatt gäller syskon med samma folkbokföringsadress. Syskon nr: 1 och 2 betalar 100% av avgiftenlänk till annan webbplats. Övriga syskon betalar ingen terminsavgift utan bara eventuell instrumenthyra.

I undervisningen används spelböcker av olika slag som bekostas av eleven.

Instrument

Följande instrument finns för uthyrning, i mån av tillgång:

• Uthyres endast ETT år: fiol, altfiol, klarinett, saxofon, trumpet, valthorn, trombon, dragspel och trumset.

• Gratis första spelåret: cello, kontrabas, bastuba, oboe och fagott.

När hyrtiden gått ut vill vi att ni skaffar ett eget instrument. Musikskolans lärare hjälper gärna till med goda råd inför ert instrumentköp.

Antagning och uppsägning

Antagen elev behåller sin plats tills målsman säger upp den. Avbryts undervisningen efter tredje lektionstillfället debiteras hela terminsavgiften. Gäller nya elever.