Hot och våld

Vad gör jag?

 

 • Andas djupt och försök bevara ditt lugn

 • Kalla på fler vuxna

 • Beslagta vapen eller tillhygge om bedömningen är att det är möjligt utan risk för skada

 • Ring 112 om situationen kräver
  Ring 114 14 om situationen ej är akut/rådgivning

 • Hjälp hotad/skadad att ta sig till annan plats om så är lämpligt utifrån skadans art

 • Lämna aldrig den drabbade ensam

 • Lugna ner situationen

 • Kontakta rektor/förskolechef/verksamhetschef
  Telefonlista

 • Kontakta vårdnadshavare

 • Lämna inte ut information till massmedia, utan hänvisa till rektor/förskolechef/verksamhetschef