Skolskjuts

Elev i grundskolan är berättigad till skolskjuts om avståndet mellan hemmet och den skola som kommunen placerat eleven i överstiger:

2,5 km för elev i årskurs F-3

3 km för elev i årskurs 4-6

3,5 km för elev i årskurs 7-9

6 km för Gymnasieelever

Våra riktlinjer för skolskjuts för Falköpings kommun

Vårterminen 2018

Uppdaterat:
Floby/Odensberg - 2018-01-10
Vartofta/Yllestad/Åsle - 2018-01-03


Kartor och tidtabeller

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan om skolskjuts.pdf 127.6 kB 2014-06-18 08.47
Handläggning av gymnasiets elevresor.pdf 80.3 kB 2010-09-16 13.08
Information om skolskjutsar läsåret 2017-2018.pdf 397.2 kB 2017-08-07 15.04
Kontakter skolskjutsar läsåret 2017-2018.pdf 319.8 kB 2017-08-07 15.04
Turkartor Broddetorp In.pdf 1 MB 2017-08-07 15.09
Turkartor Floby-Odensberg in.pdf 1.5 MB 2018-01-10 10.36
Turkartor Gudhem In.pdf 1.4 MB 2017-08-18 13.10
Turkartor Gustaf Dalén, Stenstorp in.pdf 1.6 MB 2017-08-23 07.59
Turkartor Gymnasietur.pdf 2.4 MB 2017-08-24 11.10
Turkartor Kinnarp in.pdf 1.3 MB 2017-08-24 11.10
Turkartor Vartofta-Åsle-Yllestad in.pdf 1.6 MB 2018-01-03 13.08
Turkartor Åsarp In.pdf 1.1 MB 2017-08-11 07.40

Blanketten "Ansökan om skolskjuts" används:

• Då sökande kan åberopa särskilda trafikförhållanden eller varaktigt
funktionshinder (längre än 12 veckor). Vid funktionshinder bifogas läkarutlåtande.

• Då skolskjuts ansöks på grund av att elev bor växelvis på två adresser inom kommunen. Ansökan kan endast göras om eleven går på anvisad skola. Det vill säga den skola som gäller för elevens folkbokföringsadress.

• Då annan orsak åberopas.

Elevresor gymnasieskolan