Skolskjuts

Elev i grundskolan är berättigad till skolskjuts om avståndet mellan hemmet och den skola som kommunen placerat eleven i överstiger:

2,5 km för elev i årskurs F-3

3 km för elev i årskurs 4-6

3,5 km för elev i årskurs 7-9

6 km för Gymnasieelever

Våra riktlinjer för skolskjuts för Falköpings kommun

Höstterminen 2017


Kartor och tidtabeller

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan om skolskjuts.pdf 127.6 kB 2014-06-18 08.47
Handläggning av gymnasiets elevresor.pdf 80.3 kB 2010-09-16 13.08
Information om skolskjutsar läsåret 2017-2018.pdf 397.2 kB 2017-08-07 15.04
Kontakter skolskjutsar läsåret 2017-2018.pdf 319.8 kB 2017-08-07 15.04
Turkartor Broddetorp In.pdf 1 MB 2017-08-07 15.09
Turkartor Broddetorp hem.pdf 5.5 MB 2017-08-18 13.10
Turkartor Floby In.pdf 2 MB 2017-08-07 15.05
Turkartor Floby hem.pdf 18.7 MB 2017-08-16 15.27
Turkartor Gudhem In.pdf 1.4 MB 2017-08-18 13.10
Turkartor Gudhem hem.pdf 10.3 MB 2017-08-18 13.10
Turkartor Kinnarp In.pdf 1.3 MB 2017-08-11 07.40
Turkartor Odensberg In.pdf 1.3 MB 2017-08-07 15.05
Turkartor Odensberg hem.pdf 10.3 MB 2017-08-16 15.28
Turkartor Stenstorp GD In.pdf 1.6 MB 2017-08-14 07.47
Turkartor Stenstorp GD hem.pdf 10.6 MB 2017-08-18 16.25
Turkartor Vartofta Åsle Yllestad In.pdf 2.2 MB 2017-08-18 16.23
Turkartor Vartofta Åsle Yllestad hem.pdf 16.5 MB 2017-08-18 16.22
Turkartor Åsarp In.pdf 1.1 MB 2017-08-11 07.40
Turkartor Åsarp hem.pdf 9.8 MB 2017-08-16 15.28

Blanketten "Ansökan om skolskjuts" används:

• Då sökande kan åberopa särskilda trafikförhållanden eller varaktigt
funktionshinder (längre än 12 v). Vid funktionshinder bifogas läkarutlåtande.

• Då skolskjuts ansöks på grund av att elev bor växelvis på två adresser inom kommunen. Ansökan kan endast göras om eleven går på anvisad skola. Det vill säga den skola som gäller för elevens folkbokföringsadress.

• Då annan orsak åberopas.