Information till nyanlända

Den svenska skolan för nyanländalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här finns bland annat filmer som är cirka 5 minuter långa om den svenska skolan på följande språk:

  • svenska
  • arabiska
  • persiska
  • polska
  • somaliska
  • thailändska


Det här är den svenska skolan

Från det att ditt barn fyller 1 år kan det gå i förskola. Leken är viktig i förskolan. När barnet fyller 6 år kan det börja i förskoleklass. Både förskola och förskoleklass är frivilliga.

Alla barn går i grundskolan från ungefär 7 års ålder och den är obligatorisk. Skolplikten gäller årskurs 1–9, det vill säga i nio år. 

Därefter går de flesta ungdomar tre år i gymnasieskolan. Nyanlända som fått permanent uppehållstillstånd har rätt att påbörja sin gymnasieutbildning före utgången av vårterminen det år det fyller 20; asylsökande innan de fyller 18 år. Men vissa krav på godkända betyg gäller. Gymnasieskolan kan förbereda för universitet och högskola, eller för att börja jobba direkt. 


Förskolan och förskoleklass
För ditt barn 1-6 år

Grundskolan och fritidshem
För barn 7-15 år

Gymnasieskolan
För unga 16-20 år

Grundsärskolan
För barn och unga med utvecklingsstörning 7-15 år

Gymnasiesärskolan
För unga med utvecklingsstörning 16-20 år