Fritidsgårdar

Vår fritidsgårdsverksamhet

 

Det finns 5 fritidsgårdar i vår kommun på följande platser:

Stor vikt i arbetet med ungdomar läggs på värdegrundsfrågor. Detta arbete genomförs utifrån följande områden:

  • demokrati
  • internationalisering
  • jämställdhet

Verksamheten arbetar på ett mycket aktivt sätt med att söka samverkanspartners i övriga förvaltningar, föreningsliv, näringsliv mm.

Varje fritidsgård tillhör organisatoriskt en skolenhet.