Familjedaghem, pedagogisk omsorg

För närvarande finns ingen pedagogisk omsorg/ famijedaghem i Falköping.