Skolsköterska, skolläkare

Skolläkare och medicinskt ansvarig

Kjell Björklund

Skolsköterskor

Ann-Marie Andersson

Samordnande skolsköterska

Stenstorpsskolan

0515-88 63 42

Gustaf Dalénskolan

"Solveig Ryding


Mössebergsskolan

0515-88 54 78

Särskolan Mösseberg

"

Åttagårdsskolan

"

 

Vivianne Paulsson

 

Kinnarpsskolan

0515-88 59 04

Vartoftaskolan

0515-88 65 29

Yllestadsskolan

0515-88 66 35

Åsarpsskolan

0515-88 59 04

Åsle skola

0515-88 65 29

  

Ingelöw Gilenmyr

 

Kyrkerörsskolan

0515-88 50 06

Särskolan Kyrkerör

"

Dotorpsskolan

"

  

Annica Roslund

 

Gudhemsskolan

0515-88 65 03

Broddetorpsskolan

"

Vindängens skola

"

  

Birgitta Hermansson

 

Floby skola

0515-88 65 87

Odensbergsskolan

"

  

Ewa Gustafsson

 

Centralskolan

0515-88 54 65


 

Anne-Li Westin

 

Ållebergsgymnasiet

0515-88 61 13Susanne Karlsson

0515-88 60 00 vxl

Ållebergsgymnasiet


Ulla Wilsson


Ållebergsgymnasiet

0515-88 60 17

Gymnasiesärskolan

"