Skolskjuts

Elev i grundskolan är berättigad till skolskjuts om avståndet mellan hemmet och den skola som kommunen placerat eleven i överstiger:

2,5 km för elev i årskurs F-3

3 km för elev i årskurs 4-6

3,5 km för elev i årskurs 7-9

6 km för Gymnasieelever

Våra riktlinjer för skolskjuts för Falköpings kommun

Höstterminen 2016


Kartor och tidtabeller

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan om skolskjuts.pdf 127.6 kB 2014-06-18 08.47
Handläggning av gymnasiets elevresor.pdf 80.3 kB 2010-09-16 13.08
Information om skolskjutsar inför läsår 2016-2017.pdf 324.7 kB 2016-06-13 16.06
Inturer Broddetorpsskolan.pdf 479.8 kB 2016-06-13 16.06
Inturer Floby Odensberg.pdf 2.4 MB 2016-08-22 16.45
Inturer Gudhemsskolan.pdf 1.5 MB 2016-06-13 16.06
Inturer Kinnarpsskolan.pdf 1.7 MB 2016-06-13 16.06
Inturer Stenstorpsskolan och Gustaf Dalénskolan.pdf 1.6 MB 2016-06-20 11.19
Inturer Vartoftaskolan.pdf 1.5 MB 2016-06-13 16.06
Inturer Yllestadsskolan.pdf 233.3 kB 2016-06-13 16.06
Inturer Åsarpsskolan.pdf 870.5 kB 2016-06-13 16.06
Inturer Åsleskolan.pdf 754.8 kB 2016-06-13 16.06
Kontakter skolskjutsar 2016-2017.pdf 285.1 kB 2016-06-13 16.06

Blanketten "Ansökan om skolskjuts" används:

• Då sökande kan åberopa särskilda trafikförhållanden eller varaktigt
funktionshinder (längre än 12 v). Vid funktionshinder bifogas läkarutlåtande.

• Då skolskjuts ansöks på grund av att elev bor växelvis på två adresser inom kommunen. Ansökan kan endast göras om eleven går på anvisad skola. Det vill säga den skola som gäller för elevens folkbokföringsadress.

• Då annan orsak åberopas.