Dotorpsskolan

Dotorpsskolan

Dotorpsskolan är en F-5-skola med cirka 190 elever.

 

Nästa föräldraråd är den 1/2 -2018.

Politiker från Barn och Utbildningsnämnden kommer för att diskutera Dotorpsskolans framtid.

Varmt välkomna!

Ann Kyrkander, rektor

 

Frånvaroanmälan

Ring telefon 0515-869 51 och knappa in personnumret, till exempel 1203121212, 10 siffror, på eleven så skapas en anmälan till skolan.

Anmälan måste göras varje dag på morgonen före kl. 7:45 då eleven inte är i skolan, även om har anmält dagen före.

Har ni morgonfritids ska ni även ringa 0515-885715 för att anmäla till fritids på morgonen.