Ungdomspotten

Se hit, du som är 13–20 år! Ungdomspotten gör det möjligt att söka bidrag för roliga, spännande, kreativa projekt och arrangemang - för dig och dina vänner! Säkert sitter du inne med bra idéer på hur fritiden skulle kunna se ut.

Ungdomspotten är ett sätt för dig/er att söka bidrag till projekt och arrangemang som du/ni vill förverkliga. Syftet med ungdomspotten är att stimulera ungas kreativitet och entreprenörskap genom att egna initiativ uppmuntras och att ungdomar får bra stöd från kommunen.

Du som söker ska alltså vara mellan 13 och 20 år. Du som söker bidrag gör det som privatperson eller grupp, inte tillsammans med t.ex. en förening.

Regler

  • Stödet riktar sig till ungdomar i åldern 13–20 år
  • Aktiviteten ska vara öppen för alla intresserade
  • Aktiviteten ska vara drogfri
  • Person över 18 år måste vara ansvarig för arrangemanget
  • Vid hyra av lokal ställs krav på ansvarig person över 18 år
  • Kommunal lokal kan ställas till förfogande utan kostnad
  • Redovisning ska inlämnas efter genomförd aktivitet
  • Eventuell vinst av ett arrangemang återbetalas till kommunen

Har du några funderingar tar du kontakt med David Strenge, se höger.

Ansökan/redovisning kan göras direkt på webben, se vänstermarginalen.
Ansökan kan också göras på nedanstående blanketter som först skrivs ut och sedan skickas in.

AnsökningsblankettPDF (pappersform)
RedovisningsblankettPDF (pappersform)
Kultur- och fritidsnämndens beslutPDF