Ordningsregler

 • Entréavgift ska betalas av alla
 • Duscha hela kroppen före bad, även håret
 • Bomullskläder eller underkläder är inte tillåtna i bassängerna
 • Barn som inte är simkunniga får endast bada med badande vuxen (18 år)
 • Bad sker på egen risk
 • Simkunniga barn får bada utan vuxens sällskap från och med det år de fyller tio
 • Lämna värdesaker hemma eller lås in dem i skåpet. Odenbadet ansvarar ej för värdesaker
 • Spring inte, halkrisken är stor på blöta golv
 • Rökning och alkoholförtäring är inte tillåtet

Kom ihåg!

 • Hänglås till skåpet i omklädningsrummet
 • Handduk att sitta på i bastun