Bad-, båt- och isvett

Badvett

1. Bada alltid tillsamman med någon!

2. Simma längs med stranden!

3. Hoppa eller dyk inte på okänt vatten!

4. Knuffa aldrig i eller håll fast någon under vattnet!

5. Simma inte under bryggor och hoppställningar

6. Spring inte på bassängkant eller bryggor - du kan halka!

7. Ropa bara på hjälp om du är i nöd!

8. Undvik uppblåsbara leksaker på öppet vatten!

9. Lek inte med livräddningsmateriel!

10. Ha alltid något mellan dig och den nödställde, "den förlängda armen".

11. Meddela alltid var någonstans ni ska bada och när ni tänker komma tillbaka!

PÅ de flesta simplatser finns det livbojar utplacerade. Håll utkik efter dessa ifall en olycka skulle inträffa

Båtvett

1. Använd alltid flytväst!

2. Sitt alltid ner i båten och placera dig så att den är i balans!

3. Var inte fler personer i båten än vad den är avsedd för!

4. Byt bara plats i båten om det är absolut nödvändigt och då en i taget!

5. Stanna vid båten om du faller i vattnet!

6. Ha alltid något mellan dig och den nödställde, "den förlängda armen".

7. Om du ska rädda en nödställd, ta upp henne i aktern på båten!

8. Ropa bara på hjälp om du är i nöd!

9. Vifta långsamt med båda armarna över huvudet och åt sidorna om du behöver hjälp!

10. Se till att det finns öskar, ankare, livlina, reserv-åra eller paddel i båten!

11. Meddela alltid var någonstans ni ska bada och när ni tänker komma tillbaka!

Isvett

1. Var aldrig ensam på isen!

2. Ha alltid med dig isdubbar och annan säkerhetsutrustning på isen!

3. Prova alltid isen med ispik om du är osäker!

4. Gå aldrig på is som du inte är säker på att den håller. Kärnis ska vara minst 10cm tjock.

5. Tänk på att nyis, våris, snötäckt is och havsis kan vara svag!

6. Lär dig var isens svaga platser är; vass, råk, brygga, bro, udde, avlopp, utlopp, utlopp, inlopp, sund, grund och vindbrunn!

7. Ju högre fart du har, ju längre ut kommer du på svag is innan den brister och desto svårare blir räddningen!

8. Ha alltid något mellan dig och den nödställde, "den förlängda armen".

9. Lämna aldrig barn ensamma vid eller på isen!

10. Meddela alltid var någonstans ni ska bada och när ni tänker komma tillbaka!