• Trafikolycka väg 46 Trafikolycka på väg 46 mellan skolbuss och lastbil. Alla 22 elever och 4 vuxna från Broddetorpsskolan som var med på bussen är oskadda och har körts tillbaka till Broddetorpsskolan. Personal och elevhälsopersonal har tagit emot dem på skolan.

Mötesplatser/Samlingslokaler

I kommunen finns många mötesplatser. Fritidsgårdar för ungdomar finns både i Falköping (Ungdomens Hus i anslutning till Odenhallen) och i Stenstorp, Floby, Kinnarp och Gudhem. För den musikintresserade finns Musikhuset på Bangatan i Falköping och Studieförbundet Vuxenskolan och Studiefrämjandet har musikgrupper.

Bygdegårdar finns runtom i kommunen och i Broddetorp, Floby och Stenstorp finns samlingslokaler. I Falköping finns t.ex. Medborgarhuset och Folkets Park. I Medborgarhuset finns möjlighet att anordna konferenser, föreläsningar, mässor och att användas som festlokal. Medborgarhuset bokas via Hotell Falköping/Bräcke diakoni, 0515-68 61 00.
Folkets Park bokas via Catharina Åslund, 01705-49 69 50.

För den idrottsintresserade finns flera sporthallar och gymnastiksalar samt träningslokaler för vissa sporter, t.ex. bordtennis, brottning, friidrott, skytte och tyngdlyftning.