• Trafikolycka väg 46 Trafikolycka på väg 46 mellan skolbuss och lastbil. Alla 22 elever och 4 vuxna från Broddetorpsskolan som var med på bussen är oskadda och har körts tillbaka till Broddetorpsskolan. Personal och elevhälsopersonal har tagit emot dem på skolan.

Läger

Träningsläger eller tävlingsarrangemang?

Chansen är stor att just ert träningsläger eller tävlingsarrangemang i Falköping ska bli framgångsrikt! Här finns träningslokaler och boende väl samlat och goda möjligheter till kringaktiviteter.
                        
Välkommen att kontakta oss!