Bidrag till kultur

En trumkår spelar på trummor.

Genom att stödja det ideella kulturlivet med bidrag skapas möjligheter för kultur till fler.

Ett rikt och varierande kulturliv som ger möjligheter att uppleva och skapa kultur ökar människors livskvalitet. Falköpings kommun ger därför bidrag till föreningar som ordnar kulturaktiviteter och arrangemang som kan vara till glädje för många.

Falköpings kommuns bidrag och stipendier till kultur

Fast kulturbidrag

Bidraget kan sökas av kulturföreningar som ordnar aktiviteter som ger människor möjlighet att delta i och uppleva olika kulturverksamheter och konstformer. Bidrag ges till löpande verksamhet och storleken på bidraget kan variera beroende på mängd, inriktning och storlek på verksamheten. Kontakta kulturstrategen om du vill veta mer om Fast kulturbidrag.

Kulturarrangemang

Bidraget kan sökas av föreningar som ordnar offentliga kulturarrangemang. Sök kulturarrangemangsbidrag.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Större evenemangsbidrag

Bidraget kan sökas av föreningar som ordnar offentliga evenemang. Evenemanget ska uppfylla kommunens mål om att främja det goda livet för kommuninvånare eller stärka kommunen som varumärke och evenemangsort. Ansökan ska lämnas in senast tre månader innan evenemanget ska genomföras. Sök evenemangsbidrag.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kulturidé

Kulturidé är en del av kommunens bidrag till ett socialt hållbart Falköping. Målet med Kulturidé är att bidra till ett aktivt välkomnande av nya kommuninvånare och att skapa en meningsfull fritid för alla invånare. Särskilt fokus läggs på socioekonomiskt utsatta samt barn och ungdomar. Sök bidrag från Kulturidé.

Riktlinjer för Falköpings kommuns bidrag till föreningar

Kulturstipendium

Falköpings kommun delar varje år ut ett kulturstipendium på 10 000 kr till en person, förening eller institution som utfört en värdefull gärning inom kulturens område. Mer information om kulturstipendium.