Föreningsbidrag

Falköpings kommun vill stötta det lokala föreningslivet genom att erbjuda möjligheten att ansöka om föreningsbidrag.Syftet är att stödja och främja föreningsverksamheten, kultur-, idrotts- och fritidslivet och studieförbunden i kommunen samt att stärka Falköpings kommun som varumärke. Målsättningen är att föreningsbidragen ska bidra till att uppfylla Falköpings kommuns vision och övergripande mål.

Det finns olika typer av föreningsbidrag, vilket framgår i dokumentet "Riktlinjer för föreningsbidrag".PDF I riktlinjerna anges vilka villkor som ska vara uppfyllda för att en förening ska vara bidragsberättigad, information om ansökningsförfarandet, vilka krav som ställs på redovisning och eventuell återbetalning samt övriga villkor.

Läs igenom riktlinjerna innan ansökan skickas in.

I menyn till vänster finns information och ansökningsformulär för de olika typerna av föreningsbidrag.

Visningar

Det finns möjlighet att komma på visningar vid två tillfällen i bibliotekets hörsal, S:t Sigfridsgatan 11, i Falköping. Det gäller ansökningar till kultur- och fritidsnämnden.
Tisdag 25/4 klockan 18
Torsdag 27/4 klockan 10

Öppet Hus

Fritidskontoret kommer att ha "öppet hus" vid två tillfällen då det finns möjlighet att få hjälp med ansökan till kultur- och fritidsnämnden. Fritidskontoret finns på andra våning i Falköpings bibliotek, S:t Sigfridsgatan 11, i Falköping.
Tisdag 2/5 klockan 13–17
Måndag 8/5 klockan 15–19