Bilda förening

Händer som håller ihop

En grupp människor kan bilda en förening utan tillstånd från någon myndighet, dvs. det finns ingen lag om att ideella föreningar måste registreras. Föreningen måste dock ha stadgar och en demokratiskt vald styrelse för att kunna bli godkänd och berättigad till bidrag av kommunen.

Läs mer i broschyren Bilda föreningPDF.

Stadgar

Om föreningen är knuten till en riksorganisation finns det stadgar som de använder sig av. Övriga föreningar kan använda sig av den manual som finns i StadgarPDF.

Registrering i föreningsregistret

Föreningen kan registrera sig i kommunens föreningsregister. Fyll i föreningens kontaktuppgifter m.m. i blanketten Registrering av föreningPDF.