Aktuellt inom föreningslivet

Föreningsträffar

Krishantering - bli bättre förberedd vid kris!

Välkommen till en kväll kring "Krishantering". Vad gör vi om det drabbar oss?

Tid

Måndag 23 april klockan 18–20.30

Plats

Frejahallens teorisal (andra våning)

Åsa Johansson guidar oss genom kvällen. Hon har många års erfarenhet av krishantering och även att inom föreningar skapa krisplaner.

Vad är Säker och Trygg Förening?

Er förening får stöd med att ta fram en egen krisplan.

Mer information finns i inbjudanPDF

 

Kvällsfika till alla! Varmt välkomna!

Anmälan/Information

Anmäl dig senast 18 april

Lena Fredén, 070-341 39 54, lena.freden@vgidrott.se

Anders Johansson, 070-917 06 27, anders.johansson@vgidrott.se

Sports for you - ett rikare föreningsliv

"Sports for you" är ett projekt som arbetar för ett rikare föreningsliv, bland annat genom att få med även de ungdomar som idag inte hittar in i idrotten. Här kan de få prova på verksamhet med lokala idrottsföreningar eller andra intressenter. Många av aktiviteterna sker i samverkan med Fritidsbanken.

Är din förening intresserad av att veta mera? En informationsträff planeras till hösten. Mer information får du i informationsbladet.

InformationsbladPDF

Projektledare är Elisabeth Wiklund, 070-342 86 55

Logga för Sports for you

Vill din förening vara med på Familjelördag 18 augusti?

Kommunen planerar en familjelördag den 18 augusti klockan 10–14.
Fritidskontoret bjuder in till ett planeringsmöte den 8 maj 2018 klockan 18 i Bibliotekets hörsal, källarvåningen, S:t Sigfridsgatan 11. Anmälan till Linda – se längre ner på sidan.

"Familjelördag" är ett arrangemang som är öppet för alla. Det genomförs några gånger om året och då bjuds det på konserter, teatrar, workshops, mat och andra kulturupplevelser. Alla ska ha möjlighet att delta och därför är det ingen entréavgift.

Syftet med familjelördag är att stärka integrationen och öka inkluderingen i Falköping. Kultur är ett språk som alla förstår, estetiska uttrycksformer används i de olika aktiviteterna som verktyg för att nå en bred målgrupp. Det är tänkt att familjelördag ska skapa en mötesplats för alla människor i Falköping oavsett härkomst och ge möjlighet till delaktighet. Målgruppen är barn, ungdomar, vuxna och pensionärer med fokus på mångfald. Arrangemanget startade 2014.

I nuläget samverkar kultur- och fritidsförvaltningen och musikskolan med Studiefrämjandet, Rädda Barnen, Språkvän och Connect Falköping. Vid varje tillfälle bjuds olika föreningar in för att medverka och visa upp sina verksamheter.

Denna gång vänder vi oss till er föreningar i Falköpings kommun som vi hoppas vill visa upp er verksamhet på ett roligt sätt under några timmar. Det blir en slags prova på-dag och kanske har ni någon gäst ni vill bjuda in eller om ni har andra tankar kring er presentation så är det välkommet. Tanken är att det ska locka nya medlemmar samt att vi gemensamt ska få en rolig dag tillsammans. Vi tänker oss olika stationer både inom- och utomhus på Odenområdet där man fysiskt ska kunna testa på er verksamhet. Kanske kan några i er förening presentera föreningen, tala om hur man bir medlem i föreningen med mera.

Denna dag är helt gratis för alla som kommer (även mat/fika) och ingen ekonomisk ersättning betalas ut till föreningar eller arrangörer.

Familjelördagen kommer att vara på Odenområdet, det vill säga Odenhallen, Frejahallen, beachhallen och dess utomhusbanor samt Odenplan. Vi ska försöka begränsa området så man lätt kan ta sig mellan de olika stationerna till fots.

Mat/fikastationer kommer att finans utplacerade samt på Ungdomens Hus.

En aktivitet som redan är klar är en tipspromenad som ordnas av språkvänsverksamheten.

Anmälan

Anmälan till planeringsmötet görs till Linda Binnberg Nyström på fritidskontoret, 0515-88 50 59, linda.binnbergnystrom@falkoping.se

Utöver er förening så kommer även andra verksamheter att vara på plats och vi hoppas att vi har mer information om vilka när vi ses på planeringsmötet.