Projekt

Museet är på olika sätt involverade i ett flertal projekt både inom och utanför Falköpings kommun. Det handlar bland annat om gemensamma utställningar med andra museer och framtagandet av minneslådor till kommunens äldreboenden. Här finns mer information om både påbörjade och avslutade projekt.