Odenrinken

Allmänhetens åkning

Parkeringsplatser finns med infart från Midfalegatan, Verkstadsgatan och Hjelmarsrörsgatan.

Vecka 50

Måndag

kl. 15.40–16.40

med klubba

Tisdag

kl. 15.40–16.40

utan klubba

Onsdag

kl. 15.40–16.40

med klubba

Torsdag

kl. 15.40–16.40

utan klubba

Fredag

kl. 15.40–16.40

med klubba

Lördag

ingen åkning


Söndag

ingen åkning


Alla som är på isen ska använda hjälm.
Hjälmar finns i viss utsträckning till utlåning.

Med reservation för ändringar