Odenrinken

Allmänhetens åkning i ishallen


Vecka 8

Måndag


kl.15.40-16.40

med klubba


Tisdag


kl.15.40-16.40

utan klubba


Onsdag


kl.15.40-16.40

med klubba


Torsdag


kl.15.40-16.40

utan klubba


Fredag


kl.15.40-16.40

med klubba


Lördag


kl.13.20-14.50

utan klubba


Söndag


kl.16.40-17.50

med klubbaVecka 9

Måndag

kl.15.40-16.40

med klubba


Tisdag

kl.15.40-16.40

utan klubba


Onsdag

kl.15.40-16.40

med klubba


Torsdag

kl.15.40-16.40

utan klubba


Fredag

kl.15.40-16.40

med klubba


Lördag

ingen tidSöndag

kl.12.10-13.10

utan klubbakl.16.10-17.50

med klubba


     

Alla som är på isen ska använda hjälm.
Hjälmar finns i viss utsträckning till utlåning.

Med reservation för ändringar

Parkeringsplatser finns med infart från Midfalegatan, Verkstadsgatan och Hjelmarsrörsgatan, se kartaöppnas i nytt fönster.