Odenrinken

Allmänhetens åkning

Besöksadress: Högstenagatan 7

Parkeringsplatser finns med infart från Midfalegatan, Verkstadsgatan och Hjelmarsrörsgatan.

Alla som är på isen ska använda hjälm.
Hjälmar finns i viss utsträckning till utlåning.

Med reservation för ändringar

Vecka 11

Måndag 12/3

klockan 15.40-16.40

med klubba

Tisdag 13/3

klockan 15.40-16.40

utan klubba

Onsdag 14/3

klockan 15.40–16.40

med klubba

Torsdag 15/3

klockan 15.40-16.40

utan klubba

Fredag 16/3

klockan 15.40-16.40

med klubba

Lördag 17/3

ingen åkning


Söndag 18/3

ingen åkning


Vecka 12

Måndag 19/3

klockan 15.40-16.40

med klubba

Tisdag 20/3

klockan 15.40-16.40

utan klubba

Onsdag 21/3

klockan 15.40–16.40

med klubba

Torsdag 22/3

klockan 15.40-16.40

utan klubba

Fredag 23/3

klockan 15.40-16.40

med klubba

Lördag 24/3

ingen åkning


Söndag 25/3

ingen åkning