Parkering

Parkerade bilar

I Falköping är all parkering gratis på gator och allmänna parkeringsplatser.

I centrum finns cirka 800 parkeringsplatser. På de tidsbegränsade parkeringsplatserna ska p-skiva användas. Det finns en skylt som anger detta vid dessa parkeringar.

Karta parkeringsplatser i Falköping centrum

Parkering vid Resecentrum & Ranten

På pendelparkeringen vid Resecentrum, med infart från Nils Ericsonsgatan, finns cirka 200 parkeringsplatser. Där det är tillåttet att stå 12 timmar (blått område i bild).

Kartbild med blåfärgat område över parkeringsplatser intill resecentrum
Parkeringsplats vid resecentrum


På Järnvägsgatan och Sankt Sigfridsgatan utmed Järnvägstorget finns ett antal tidsbegränsade parkeringsplatser där p-skiva ska användas.

 

24-timmars och 10-dygns parkering på Brogärdesgatan

Parkeringen i korsningen Brogärdesgatan/Mössebergsgatan, cirka 500 meter från resecentrum omfattar 130 parkeringsplatser.

Hela parkeringsområdet erbjuder 24-timmars parkering (grönt område i bild) förutom raden som löper utmed Brogärdesgatan där det är tillåtet att parkera i tio dygn (rött område i bild).

Karta över parkeringsplats

 

Parkering på allmän gata

När du parkerar på allmän gata eller parkeringsplats får fordonet stå där högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före söndag och helgdag. Om det finns andra tidsbegränsningar anges det på en tilläggstavla under p-skylten.

Felparkeringsavgifter

I Falköpings kommun finns tre olika nivåer för felparkeringsavgifter: 500, 750 och 1000 kronor.

Taxa för felparkeringsavgifter


länk till annan webbplats