Våra fordon på park- och gatuavdelningen

Hjullastare

Hjullastare på gata

Hjullastare på gata, Ljungby L9

Hjullastare på gata

Hjullastare på gata, Ljungby L5

Redskapsbärare

Redskapsbärare på gång- och cykelväg

Redskapsbärare på gång- och cykelväg, Ville 655 C

Redskapsbärare på gång- och cykelväg

Redskapsbärare på gång- och cykelväg, Ville 455 B

Totalt finns fyra redskapsbärare

Traktorer

Traktor på parkering

Traktor på parkering, Massey Ferguson

Traktor på parkering

Traktor på parkering, John Deere

Totalt finns fyra traktorer

Lastbilar

Lastbil på gata

Lastbil på gata

Sandning som halkbekämpning

Sandning

Totalt finns två lastbilar