Vanliga frågor om snöröjning

Snöröjning i centrala Falköping

När kommer ni till min fastighet?

Vi går efter fasta rutter. Ingen glöms bort. Alla gator ska hinna plogas minst en gång under första arbetsdagen efter ett snöfall.

Varför lägger ni plogvallar vid min uppfart

Vi lägger inga vallar där, men den sträng som blir när vi plogar är fastighetsägaren själv ansvarig för.

Varför fäller ni inte ner plogen mer så att ni får med allt?

De mest trafikerade gatorna i Falköping har ca 10 000 fordonsrörelser per dygn. Detta gör att snön som faller direkt blir till en packad isvall. Plogen läggs självklart alltid direkt mot marken med tryck. Det finns ingen ekonomi som skulle kunna försvara att inte göra det. Stålen på plogen slits och får bytas ofta men det är ändå en liten kostnad i jämförelse med maskin och personalkostnader. Att det trots detta ofta blir en beläggning kvar beror på att det är så packat av tusentals bilar att det inte går att ploga bort allt.

Detta fenomen händer inte på t.ex. Trafikverkets vägar då de använder salt. I Falköpings kommun har man tagit beslut om att använda salt endast i undantagsfall. Vad vi gör istället för att få bort den packade isen är att isriva. Då används ett speciellt stål som vi kan sätta upp till 15 tons tryck på. Detta kan vi inte utrusta alla fordon med och därför tar det längre tid innan vi kan isriva alla gator.

Varför plogar ni inte hela bredden på körbanan?

Vid första plogningen kör vi endast igenom gatorna med ett drag. Detta för att vi ska kunna hinna igenom alla gator under första dygnet. Även efter första dagen lämnar plogbilen ibland en meter bredd närmast kantstenen. Detta för att inte trycka upp snövallen på gångbanan som oftast ligger i direkt anslutning till vägen.

Varför kan ni inte vara klara tidigare med snöröjningen?

Efter ett ordentligt snöfall tar det ca 10-15timmar för oss att ploga samtliga gator i Falköping beroende på snömängd. Denna insats kostar ca 250 000kr bara för Falköping tätort. Att ha större resurser för att bli klara tidigare är svårt att motivera då dessa resurser inte finns användning för på årets övriga dagar.

Varför saltar ni inte i förebyggande syfte?

Falköping kommun har tagit beslut om att endast använda salt vid extremfall. För att minska saltmängden och därmed minimera miljöpåverkan.

Varför plogar ni bara de stora gatorna?

Vi börjar alltid med de stora prioriterade gatorna. Detta är de stora lederna och bussgator som körs. När vi sedan kommer in på ordinarie arbetstid plogas alla gator.

Varför snöröjer ni på natten?

För att slippa all trafik och kunna ha gatorna färdiga till morgonrusningen. Vi kör när det slutat att snöa oavsett tid.

Varför lägger ni en snöhög här?

Någonstans måste vi lägga snön. När det har kommit ca 15 cm snö blir nästan alla utrymmen för snö fulla. D.v.s. vallarna kan inte tryckas ihop mer, blir alldeles för stora och snön kan riskera falla ut på gångbana eller på körbana igen.

Varför får jag inte lägga snön från tomten på vägen?

Fastighetsägaren är skyldig att ta hand om snön på sin tomt eller bekosta bortforslingen av den. Om alla fastighetsägare skulle vräka ut snön på gatan skulle gatan bli svårframkomlig och det skulle bli för mycket snö att ta hand om och snöröjningen skulle ta mycket längre tid. Kommunens skattepengar ska inte användas till att bekosta bortforsling av snö från tomter.

Varför väsnas ni så på natten? Det låter och lamporna blinkar

Vi måste köra på natten för att det ska vara klart före morgonen. Lampor och backvarnare är det lag på.

Jag vill kunna dra pulka på gång- och cykelvägen

Det ska inte gå att dra pulka på gång- och cykelväg på grund av halkrisken.