Vår- och underhållssopning

Vårsopning

Efter vintern släppt sitt tag drar vårsopningen igång inne i Falköping och i ytterorterna. Först med en grovsopning, och efter det börjar finsopningen. För att kunna börja med detta arbete behöver temperaturen ha stigit så det är snö- och frostfritt.

Grovsopning

Under grovsopningen prioriteras somliga gator, i första hand större gator och gång- och cykelvägar. Här finns kartor över de gator och cykelvägar som grovsopas först i Falköping. Blåsträckning markerar dessa.

Prioriterade gator och cykelvägar

Prioriterade GatorPDF
De gatorna där kollektivtrafiken kör, samt andra genomfartsleder.

Prioriterade CykelvägarPDF
Urvalet av de cykel- och gångvägar som prioriteras är baserat på en skolvägsinventering.


Finsopning

Under steg två finsopas alla gator i hela kommunen. I vilken ordning man sopar i ytterorterna och områdena inne i Falköping skiljer sig från år till år, för att inte alltid någon ort eller område ska behöva vara sist i turordningen.

Två lag delar upp arbetet.

  • Lag 1 utgår från Scheelegatan och åker norr ut från den, och efter det söder ut.
  • Lag 2 utgår från Odengatan och åker söder ut och tar sig motsols tillbaka till ursprungsläget.
     

Tänk på!

Efter vintern är det välkommet att sopa ner grus från tomt och uppfart på vägen så tar soparna hand om det vid finsopningen. Vi ber också alla att under finsopningen tänka på vart man ställer sin bil och följa uppsatta anvisningar. Samt ta hänsyn till våra män och kvinnor som är ute på vägarna och arbetar!

Vårsopning