Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2017-01-25

Behöver du gå utbildningen Arbete på väg?

Ska du arbeta i och på gator där kommunen är ansvarig? Falköpings kommun i egenskap av väghållare och förvaltare av allmän mark har utfärdat bestämmelser för de entreprenörer som arbetar inom trafikerade ytor inom kommunen, för allas säkerhet.

Nu erbjuder Lärcenter i samarbete med JS Trafik och teknik utbildningen Arbete på väg. En grund- och påbyggnadsutbildning inom säker miljö vid vägarbeten både för dem som arbetar på vägen men också för trafikanterna. Detta innebär att all personal ska ha grundläggande kompetens innan arbetet påbörjas för att man ska uppfylla kraven för en säker arbetsplats och trafiksäkerhet för de som passerar. Utbildningen kan gälla för dig som arbetar till exempel med markanläggning, bygg, måleri och snickeri.

Du har nu möjlighet att gå utbildningen Arbete på väg

GRUNDUTBILDNING 15 mars kl 8-17,
PÅBYGGNADSUTBILDNING 28-29 mars kl 8-17
Plats Lärcenter, Nils Ericsonsgatan 5, Falköping

Läs mer om utbildningen och hur du anmäler dig på Lärcenters hemsidalänk till annan webbplats.
För mer information kontakta;

Åsa Tidquist     
Koordinator Uppdragsutbildningen Lärcenter
0515-88 71 64
asa.tidquist@falkoping.se