Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2016-12-21

Gemensam räddningstjänst för fyra kommuner

Kommundirektörerna från Skara, Götene, Tidaholm och Falköping. 

Räddningstjänsterna Falköping, Tidaholm, Skara och Götene har tillsammans bildat en ny organisation och gemensam nämnd för att öka säkerheten till medborgarna. Den gemensamma nämnden är politiskt sammansatt från de fyra kommunerna. Den nya organisationen Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, med operativ ledning och den nya kommunsamordningscentralen (KSC) placerad i Falköping, började gälla 1 januari 2017.

Den samordnade verksamheten kommer bli effektivare och erbjuda ett bättre skydd för medborgarna, säger Conny Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande i värdkommunen Falköping.

De gemensamma resurserna ger möjlighet till fortsatt utveckling av det förebyggande arbetet och det breda samhällsskydd som medborgarna har behov av idag. Andra positiva effekter är att de cirka 160 medarbetarnas kompetens kan användas på ett effektivare sätt.

Brandstationerna finns kvar

Falköping kommer att vara s.k.värdkommun som innebär att driften följer Falköpings kommun där personalen också har sin anställning. Samtliga brandstationer kommer att var kvar. Skara och Götene kommer att förstärkas med funktioner dygnet runt.

Namnändringen

Den nya organisationen får ett nytt namn. Namnbytet ska spegla det bredare uppdrag som nämnden får, där ”Samhällsskydd Mellersta Skaraborg” blir det samlande begreppet. Verksamheten breddas från traditionell räddningstjänst till att ge service som rör säkerhet och skydd till de kommunala verksamheterna och medborgarna dygnet runt, alla dagar om året.

Den nya gemensamma organisation blir slagkraftigare och förbättrar vår insatsförmåga i de olika kommundelarna, säger Stefan Swensson som är chef för Räddniningstjänsten Falköping-Tidaholm.