Vinterväghållning – snöröjning och sandning

Snöröjning

Vi kan ofta glädjas åt snörika vintrar här i kommunen! Men snöfall kräver också beredskap för snöröjning och halkbekämpning. Park- och gatuavdelningen har beredskap dygnet runt från och med första november till sista mars. Målsättningen är att alltid röja alla gator och gång- och cykelvägar första vardagen efter snöfall.

Kommunens ansvar

Vi ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på gator, parkeringsplatser samt gång- och cykelbanor. Vi startar redan när det bara kommit fem centimeter snö. Fem maskinförare i taget står beredda dygnet runt mellan första november och sista mars, vilket gör att vi alltid snabbt kan ta oss ut när snö kommit.

Ett frivilligt åtagande

I Falköping, till skillnad från de flesta andra kommuner, behöver inte fastighetsägare ansvara för snöröjning av gångbanor utanför sina hus. Kommunen har åtagit sig att göra detta på frivillig basis, för att värna om sina invånare.

Men tänk på att ni fortfarande själva behöver öppna snövallen vid era infarter, och snön får inte forslas tillbaka ut på gångbanorna.

Prioriterade vägar

Vid snöfall utanför normala arbetstider prioriteras i första hand större gator och gång- och cykelbanor. Här finns kartor över de gator och cykelvägar som röjs först i Falköping. Blåsträckning markerar dessa.

Prioriterade gator och cykelvägar under snöröjningen


Prioriterade gatorPDF
De prioriterade gatorna är de kollektivtrafiken alltid behöver komma fram på, liksom äddningstjänsten, samt andra genomfartsleder.

Prioriterade cykelvägarPDF
Urvalet av de cykel- och gångvägar som prioriterats är baserat på en skolvägsinventering som gjorts, över vilka det är som används mest av barn på väg till skolan.

Alla prioriterade gator och framkomstleder ska vara färdigröjda senast kl. 6.30 på morgonen efter nytt snöfall. Övriga gator med lägre prioritet kan ändå hamna högre upp i prioritetsordningen, beroende på omständigheter. Vi är ständigt i kontakt med räddningstjänsten, och om de behöver komma fram på andra, mindre vägar byts fokus till dem. Finns det ingen framkomlighet alls på vissa vägar är detta också skäl för att prioritera dem.
 

Alla gator och vägar som plogas

Hur vi jobbar
Vid snöfall åker vi morgonen efter ut och under...
Dag 1
Öppnar vi upp samtliga gator i Falköping och halkbekämpar även en del.
Dag 2
Fokuserar vi på att förbättra framkomligheterna och halkbekämpar vidare.
Dag 3
Transporterar vi iväg snö om det kommit så mycket att det redan skottats upp för höga vallar.
Snöröjning på vintern

Inne i Falköping röjer vi i egen regi. I alla ytterorter finns anlitade entreprenörer som snöröjer. Se kartor över prioriterade vägar i dessa orter:

 
Plogning och halkbekämpning

Du som går, cyklar eller kör bil, tänk på att det alltid kan finnas risk för halka! Vi bekämpar halkan med kalkstensflis så mycket vi kan på våra gator och gångbanor. Du som privatperson är välkommen att fylla en hink med kalkstensflis vid kommunens förråd på Midfalegatan 4, för att använda till halkbekämpning för eget bruk.

Av hänsyn till miljön används inte salt, förutom i extrema fall. Det halkbekämpas heller inte under pågående snöfall. Det får ingen effekt då, utan görs efter snön slutat falla och plogats bort.

Vid plogning i bostadsområden används vissa gångbanor som snöupplag. Halkbekämpning med flis sker då utanför snövallen eller på motsatt gångbana.

Fordon

I centrala Falköping finns det fjorton fordon för snöröjning och halkbekämpning, och två stycken i Floby. Övriga snöröjare i ytterorterna står för egna fordon.

Nytt sedan två år tillbaka är GPS-sändare i varje fordon. Detta har gjort vårt arbete betydligt effektivare. Genom detta finns ständig uppdatering kring vart det är röjt och inte, och de som är ute och kör kan enkelt hitta till den gata i störst behov av röjning.

Var rädd om våra snökäppar

Inför vintern placerar vi ut snökäppar längs vägar och gång- och cykelbanor. Snökäpparna fyller en viktig funktion när snöröjarna ska ploga och hitta rätt i snöyran. Dessvärre rycks snökäppar upp och slängs iväg, vilket innebär fara för både trafikanter och snöröjare.

Har du mer funderingar kring snöröjningen?

Under Vanliga frågor har vi samlat och besvarat funderingar som finns hos många och frågas ofta.