Parkering

Parkerade bilar

I Falköping är all parkering gratis på gator och allmänna parkeringsplatser.

I centrum finns cirka 800 parkeringsplatser. På de tidsbegränsade parkeringsplatserna ska p-skiva användas. Det finns en skylt som anger detta vid dessa parkeringar.

Karta parkeringsplatser i Falköping centrum

Parkering vid Resecentrum & Ranten

På pendelparkeringen vid Resecentrum finns cirka 200 parkeringsplatser. På 13 av dessa platser är det tillåtet att parkera sju dygn i följd. På övriga platser gäller 24 timmar vardag utom söndag och helgdag.

På Järnvägsgatan och Sankt Sigfridsgatan utmed Järnvägstorget finns ett antal tidsbegränsade parkeringsplatser där p-skiva ska användas.

Karta över parkeringsplatser vid ResecentrumPDF

Parkering 24 timmar

När du parkerar på allmän gata eller parkeringsplats får fordonet stå där högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före söndag och helgdag. Om det finns andra tidsbegränsningar anges det på en tilläggstavla under p-skylten.

Felparkeringsavgifter

I Falköpings kommun finns tre olika nivåer för felparkeringsavgifter: 500, 750 och 1000 kronor.

Taxa för felparkeringsavgifterlänk till annan webbplats