Publicerad: 2017-05-29

Fler parkeringsplatser och ändrade parkeringstider

Parkeringsplats

Parkeringsplatserna kring resecentrum och Lärcenter har blivit fler när ny parkering byggts i korsningen Brogärdesgatan/Mössebergsgatan, cirka 500 meter från resecentrum. Samtidigt ändras tillåten tid för parkering till 12 timmar på parkeringsområdet med infart från Nils Ericsonsgatan.

Ändring av tiderna börjar gälla från och med den 1 juni.

Parkeringsplatserna kring resecentrum och Lärcenter inte fullt täckt behovet som funnits. Så en ny parkeringsplats har skapats med infart från Brogärdesgatan. Parkeringen ligger i korsningen Brogärdesgatan/Mössebergsgatan, cirka 500 meter från resecentrum och omfattar i dagsläget 130 parkeringsplatser.

Hela parkeringsområdet erbjuder 24-timmars parkering (grönt område i bild) förutom raden som löper utmed Brogärdesgatan där det är tillåtet att parkera i tio dygn (rött område i bild).

Kartbild och färgat område som visar på nya parkeringsplatser
Parkeringsplats


Nu tillåtet att parkera i 12 timmar

På parkeringsområdet med infart från Nils Ericsonsgatan ändras parkeringstiderna. Från 7-dygns parkering och 24-timmars parkering blir det istället tillåtet att stå där i 12 timmar (blått område i bild).

Kartbild med blåfärgat område över parkeringsplatser intill resecentrum
Parkeringsplats vid resecentrum

Det blir ingen förändring med av- och påstigningsplatserna, parkeringsplatserna för rörelsehindrade och 30-minutersplatserna som idag finns (lila område i bild) närmast undergången till tågstationen.

P-skiva kommer även att gälla i fortsättningen.

Kartbild över järnvägsspåren i Falköping