Lokalt serviceprogram

Falköpings kommun har under hösten 2012 startat upp förstudien struktur för arbetet med lokala serviceprogram. Målet är att utveckla en modell för ett långsiktligt och hållbart framtidsarbete på landsbygden med fokus på begreppet landsbygdsservice. Förstudien kommer att pågå fram till mars 2013 och medfinansieras av Västra Götalandsregionen. Denna kan komma att leda till ett framtida projekt.

Landsbygdsservice - en förutsättning för tillväxt

Falköpings kommun har generellt alltid arbetat med en aktiv landsbygdsutveckling. I ett fördjupat arbete ska vi nu försöka hitta former för att förstärka och utveckla redan pågående aktiviteter. Hur uppnår vi en god tillgänglighet till kommersiell och offentlig service för medborgare och näringsliv på landsbygden? Kan vi skapa en plattform där offentliga, kommersiella och ideella utövare kan mötas och hitta gemensamma lösningar?

Axplock ur agendan:

  • Intervjuer med förvaltningschefer och andra berörda tjänstepersoner
  • Fastställa pågående aktiviteter/projekt
  • Etablera partnerskap och fokusgrupper

Förstudien processleds av Anita Johansson, projektanställd på avdelningen för strategisk utveckling på Falköpings kommun. Anita är även projektledare för leaderprojektet Hållbara lokala utvecklingsplaner i östra skaraborg. Har sina rötter på landsbygden, närmare bestämt i Bergs socken, Skövde. Tror på mottot: Grunden för all förändring ligger i att ha en vilja om att göra skillnad.