Publicerad: 2017-11-29

Vill du prenumerera på senaste nytt om projektet Götavägen? Fyll i din mailadress här och du får ett mail så fort något nytt skrivs!

 

Projekt Götavägen

Nu blir det nya VA-ledningar och ny gång- och cykelbana utmed Götavägen, mellan Fredriksbergsvägen och Wetterlinsgatan. Projektet startar i mitten av december, och vi räknar med att bli färdiga våren 2019.

Uppdatering första etappen

Som alla nog har märkt har vi haft en senvinter med mycket snö vilket har gjort att vi har hamnat lite efter tidsplanen, vårt arbetslag har fått ryka in och hjälpt till med väghållningen av våra gator. Vi hade beräknat vara klar med första etappen i mitten av mars vilket vi passerat men vi är positiva och ser fram emot en arbetssam vår. Enligt planerna har ett andra lag kommit igång på Götavägen vilket gör att projektet går framåt i full fart.

Lag 1: Jobbar på för fullt på Götavägen där dem har gjort klart serviserna in till Götavägen 76 samt lagt nya dagvattenbrunnar. Dem har fortsätt lägga den nya vattenledningen utmed Götavägen och beräknas snart vara framme vid korsningen till Dalagatan.

Lag 2: Det nya laget som tillkommit har arbetat ner mot Rönnstigen där dem har och håller på att byta serviserna på Rönnstigen 7 och 8. Dem har även relinat vattenledningen från Götavägen.

Pst!

För den som är lite mer intresserad av tekniska frågor så tar vi en genomgång av relining. Relining är en bakgrund till en schaktfri teknik vid renovering av ledningar i marken men även i byggnader. Vid relining rensas ledningarna och därefter via olika metoder trär man ett nytt rör i det befintliga röret.

Nödvändiga avbrott under projektet.

För kännedom till er som bor på Götavägen samt andra berörda. Så länge snön faller och pryder våra gator kan detta påverka arbetet på Götavägen. Det sker och kommer att ske avbrott i projektet då vårt arbetslag på Götavägen måste rycka in och hjälpa till att underhålla väghållningen på kommunala gator samt gång- och cykelbanor.

Hur går det med första etappen på Götavägen?

Vårt arbetslaget jobbar på för fullt med första etappen. I riktning från Wetterlinsgatan har vår maskinist grävt sig fram och vår rörnätstekniker har börjat lägga den nya vattenledningen. Dem har stannat till vid Götavägen 77 och 78 där dem ska byta vatten- och spillvattenledningarna samt lägga en ny dagvattenledning.

Hur ser det då ut under marken? På den första bilden ser ni den nya vattenledningen som ska läggas utmed hela Götavägen. På den andra bilden som är tagen utanför Götavägen 77 ser ni den nya spillvattenledningen samt kablar.

Ett kollage av två bilder. Ena bilden är på en grop/schakt där det ligger en svart vattenledning. Den andra bilden är också i en grop/schakt med en orange spillvattenledning

Då var vi igång!

I veckan påbörjades arbetet på Götavägen. Självklart har vi inte grävt upp hela Götavägen utan har börjat med den första etappen som avser sträckan från Wetterlinsgatan till Dalagatan. Går allt som det ska och vår duktiga rörnätstekniker samt maskinist jobbar på utan hinder beräknas den första etappen vara klar i mitten av mars 2018.

Givetvis skulle vi börja med projektet i jul- och nyårstiderna men vi hoppas att detta inte stör er allt för mycket! Förhoppningsvis är ni som alla andra är ute i god tid...

En cykelkommun som främjar cykelpendling

Projektet är ett led i vår ambition att bli en cykelkommun som främjar cykelpendling och rekreation. Sträckan är även en viktig skolväg, därför prioriteras den. Projektet är också ett steg i förnyelsearbetet av VA-ledningar och annan infrastruktur i kommunen.

Illustration över innehåll och gatubredd på Götavägen

Vattnet kommer stundtals behöva stängas av

Under renoveringen av vattenledningen i gatan kommer vattnet stundtals att behöva stängas av. Detta kommer ske på vardagar mellan kl 8.00-16.00. Innan vattnet stängs av meddelar vi fastighetsägare om detta! Men det kan även bli akuta avstängningar/vattenläckor under arbetets gång.

Behöver ni vatten medan det är avstängt rekommenderar vi att tappa upp vatten. Det är också bra att inte tvätt- och diskmaskiner är igång under tiden som vattnet är avstängt. Vi ber om överseende med dessa olägenheter.

Ny belysning

Gatan kommer få ny belysning. Falbygdens Energi kommer samlägga el- och fiberkablar under projektets gång.

Gångbanan får en bredd på 0,75-1m, körytans bredd blir 7,5m, och den högra sidan får en cykelbana på 2m och gångbana på 1,5m.

Av säkerhetsskäl stängs vägen i etapper

För de boendes säkerhet och de som arbetar på plats kommer vägen att stängas av i etapper. En ungefärlig etappindelning finns på kartan nedan. Trafiken kommer periodvis att ledas om och framkomligheten kommer att påverkas. Om det skulle finnas behov att ta sig fram med till exempel transporter, kontakt oss så hjälper vi till att ordna det!

Kartbild över Götavägen

Har du frågor eller ett akut problem?

Du är välkommen att kontakta arbetsledare Kjell Björk vid frågor

0515-88 52 25

kjell.bjork@falkoping.se

 

Vid akuta problem efter arbetstid, ring vår jourtelefon
0515-88 77 77