Publicerad: 2018-01-10

Nu är vi igång med Prästgårdsgärde!

Byggnationen på Prästgårdsgärde, ett stenkast från centrum, börjar nu med anläggning av VA-ledningar, dagvattendamm och gator. I tre etapper sker uppförandet av området, och i slutänden har vi cirka 170 nya lägenheter klara, både hyresrätter och bostadsrätter. De nya bostäderna stärker centrum, vilket är viktigt både för handeln och Falköping.

Vad som händer under vintern och i vår

Den första etappen påbörjas nu med anlägg av VA-ledningar och dagvattendamm. El- och fiberkablar läggs sedan ner i marken och ett bevattningssystem för alléträd. Nya lokalgatan får grovasfalt under våren.

Området är efter det redo för exploatören (OBOS Sverige). Efter exploatörens arbete är klart kommer vi att sätta kantsten, belysning, plantera alléträd och asfaltera gång- och cykelbanor och lokalgatan.

Ny lokalgata – gatan avsedd för trafik i området

Vi bygger en ca 300 meter lång och 5 meter bred lokalgata*. Hwassgatan byggs om för att anpassa in- och utfarter till området. I lokalgatan lägger vi ner vatten-, spill- och dagvattenledningar och serviser till fastigheterna.

*En lokalgata är en stadsplaneringsterm för en gata som, till skillnad från huvudgatan, är avsedd för trafik i området.

ritning över ny lokalgata

Ritning över nya lokalgatan (klicka på bilden för större bild)

Allé av skogslönn

Kyrkogården binds samman med gamla sta’n genom en ny allé, som ska bli en förlängning av Landbogatan in i det nya området. Allén ska bestå av skogslönn och planteras längs gatan i öster, mellan Whassgatan och kyrkogården.

Om OBOS Sverige, exploatören som bygger

OBOS Sverige AB är en av Sveriges ledande bostadsutvecklare, med varumärken som OBOS, Myresjöhus, SmålandsVillan och systerbolaget Kärnhem. OBOS Sverige har cirka 1.000 medarbetare och ingår i norska OBOS, en medlemsägd organisation med säte i Oslo. Under 2016 levererade OBOS 4.500 bostäder i Norden. Läs mer om företaget på deras webbplats.

OBOS Sverige ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

60 hyresrätter och 110 bostadsrätter

Totalt ska 170 lägenheter byggas, 60 st hyresrätter och 110 st bostadsrätter. Storleken varierar mellan två rum och kök till radhus med fem rum och kök. Flest lägenheter byggs i storleken två–tre rum och kök.