Demenscentrum på Fåraberget

Ritning i 3D över demensboende

Om kommunen ska kunna möta framtidens krav måste vården utvecklas och ligga på en högre kompetensnivå. I planen som antogs av socialnämnden, i april 2013, kunde man dra slutsatsen att Falköpings kommun saknar ett centrum för demensvården.

I januari 2016 tog socialnämnden beslut om att demenscentrum ska byggas i enighet med socialnämndens intentioner och mål för verksamheten.

Demenscentrum byggs på en tomt vid Fåraberget. Byggnaden kommer att ha en yta på ca 9 000 kvm.

Följande verksamheter avses ingå i demenscentrum:

  • 70 boendeplatser med demensvård indelade i grupper om cirka tio personer kring gemensamhetsutrymmen för boendes samvaro och måltider.
  • 10 platser för korttidsvistelse, avlösning i hemmet, växelvård och intilliggande gemensamhetsutrymmen.
  • Ett gemensamhetshus med lokaler för dagverksamhet för dementa, tillagningskök, rymlig möteslokal, lokaler för arbetsledning, sköterskor och övrig personal med inriktning mot demensvård samt paus- och omklädningsrum för personal.
  • Förbindelsegångar som medger inomhusförflyttning mellan olika hus/avdelningar inom demenscentrumet.
  • ”Sinnenas trädgård”, där olika delar kan förläggas såväl utomhus som inomhus.

Tidsplan

Byggstart sker hösten 2017. Arbetet beräknas vara klart sommaren 2019.

Budget

Projektkostnaden är beräknad till ca 210 miljoner.

Entreprenör

Asplunds bygg

 

Kontakt

Richard Lööv
0515-88 50 43
richard.loov@falkoping.se