Felanmälan

Om du upptäcker fel på gator, gång- och cykelvägar, gatubelysning eller andra kommunala anläggningar bör du omgående anmäla detta till oss så åtgärdar vi felet så fort som möjligt.

‌Vid akuta fel på gator och gatubelysning eller vatten och avlopp

 

Kundtjänst gata

Måndag-fredag klockan 07.30-16.00
Telefon 0515-88 52 30

Kundtjänst VA

Måndag-fredag klockan 07.30-16.00
Telefon 0515-88 52 70
E-post kundtjanst.va@falkoping.se  

Felanmälan övrig tid

KSC Kommunernas samordningscentral
Telefon 0515-88 77 77
E-post ksc@falkoping.se

Vid akuta fel på el och fjärrvärme

Falbygdens Energi AB
Dygnet runt
Telefon 0515-77 75 55
E-post info@falbygdensenergi.se

Gör en felanmälan

Behandling av personuppgifter

Enligt personuppgiftslagen får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. Genom att du klickar på "Skicka" i formuläret godkänner du att Falköpings kommun lagrar dina uppgifter.

Synpunkten och svaret till dig publiceras även på webbsidan, men då tar vi bort alla personuppgifter. Du kan alltid välja att vara anonym, men då kan du givetvis inte få ett personligt svar.

Det är viktigt att vårda språket och i förekommande fall avpersonalisera innehållet.

Enkelt att lämna synpunkter — olika alternativ

Webbplatsen

Fyll i din synpunkt i webbformuläret.

Brev/Svarskort

Skriv ned din synpunkt i broschyren Tyck om Falköping och posta till oss. Portot är redan betalt. Ladda ned härPDF

Telefon

Ring till receptionen. Telefon 0515-88 50 00, öppen mån-fre kl. 7.30-16.30

Kommunens personal

Lämna din synpunkt direkt till kommunens medarbetare, som ansvarar för att din synpunkt registreras.