Forskarfrukost

Vård- och omsorgscollege södra Skaraborg arrangerar och bjuder varje år in till fristående föreläsningar som riktar sig till de som är verksamma inom vård och omsorg.

Syftet med forskarfrukostarna är att knyta aktuell forskning närmare till den verksamhet som kommunen bedriver. Se presentationer från tidigare års forskarfrukostar under "Tidigare reportage".

Forskarfrukostar våren 2017

1. 4 april kl. 7.45-8.45

Självmord och självmordsrisk bland unga vuxna. Riskfaktorer, signaler och bemötande med Lars Kihlbom, lärare och föreläsare i Psykiatri, Lärcenter Falköping

2. 11 maj kl. 7.45-8.45

Värdebaserat ledarskap inom äldreomsorgen med Maria Wolmesjö, Bitr professor, FD i socialt arbete, Föreståndare för Centrum för välfärdsstudier, Forsknings- ledare för Arbetsliv och Välfärd, Högskolan i Borås

Plats: Lärcenter Falköping

Föreläsningarna sänds även via telebild till Campus Lidköping och Dacapo Mariestad Kostnadsfritt. Kaffe och smörgås ingår.

Anmäl dig senast 2017-03-31 och 2017-05-08.

Länk till anmälan.länk till annan webbplats

Om ni har ídéer på föreläsare inför kommande forskarfrukostar, kontakta utbildningssamordnare.