Forskarfrukost

Vård- och omsorgscollege södra Skaraborg arrangerar och bjuder varje år in till fristående föreläsningar som riktar sig till de som är verksamma inom vård och omsorg.

Syftet med forskarfrukostarna är att knyta aktuell forskning närmare till den verksamhet som kommunen bedriver. Se presentationer från tidigare års forskarfrukostar under "Tidigare reportage".

Forskarfrukostar hösten 2016

1. Att kommunicera på äldres villkor

15 november kl. 7.45-8.45
Åldrande och sjukdom kan sätta spår som påverkar den äldres vardag, vilket kan väcka frågor om hälsa, liv och död. Därför behövs kunskaper om hur vi kan förstå och möta detta i samtalen med äldre.
Föreläsare: Annelie Sundler, forskare vid Högskolan i Borås
http://www.hb.se/Forskning/Forskare/Sundler-Annelie/


2. Positiv psykologi på arbetsplatsen

5 december kl. 7.45-9.00
Hur skapar vi arbetsglädje?
Aktuell forskning: https://issuu.com/morotsnicke/docs/folder_popula__rversion_ bo_harty_hr
Föreläsare: Bo Harty, organisationskonsult, Avonova Ledarsupport AB

Plats: Lärcenter Falköping
Föreläsningarna sänds även via telebild till Campus Lidköping och Dacapo Mariestad
Kostnadsfritt. Kaffe och smörgås ingår
Anmälan senast 10 nov (för föreläsning 1), 30 nov (för föreläsning 2) Via epost till: uppdragsutbildning@falkoping.se

Om ni har ídéer på föreläsare inför kommande forskarfrukostar, kontakta utbildningssamordnare.

Skriv ut inbjudan till höstens forskarfrukostarPDF