APL - Arbetsplatsförlagt lärande

Den kunskapssyn som ligger till grund för utbildning inom vård och omsorg utgår från att praktik och teori är tätt sammanflätade. Kunskap bildas i ett sammanhang och olika kunskapsformer är beroende av varandra.

APL- Arbetsplatsförlagt lärande är den praktiska delen av undervisningen som enligt Skolverket (gymnasieförordningen) ska finnas på vård- och omsorgsprogrammet för ungdomar.

Inom vuxenutbidningen finns det enligt Skolverket (vuxenförordningen)inget reglerat vad gäller APL. Däremot säger man att APL kan vara värdefullt och att det alltid är den enskildes behov och förutsättningar som styr.

Organisationsschema för APL-processen

Klicka för större bild