Vård- och omsorgscollege Södra Skaraborg
- Falköping och Tidaholm

Vård- och omsorgscollege region Skaraborg

Vad är Vård- och omsorgscollege?

Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform mellan kommunala och privata arbetsgivare inom vård och omsorg, fackliga representanter och utbildningsanordnare

Se bildspelPDF

Varför bilda ett VO-College?

  • för att kunna ge en bra vård och omsorg
  • för att kunna möta den ökade efterfrågan på välutbildad personal
  • för att kunna erbjuda en kvalitetssäkrad utbildning

 

Regionala och lokala mål

Regionala mål 2013-2018PDF

Lokala mål 2013-2018PDF

 

Mötestider våren 2017PDF

 

Aktuellt

Höstens första forskarfrukost

Vård- och omsorgscollege södra Skaraborg bjuder in till två forskarfrukostar under hösten 2016. Annelie Sundler, forskare vid Högskolan i Borås, inledde höstens forskarfrukostar den 15 november med att prata om kommunikation på äldres villkor.  Åldrande och sjukdom kan sätta spår som påverkar den äldres vardag, vilket kan väcka frågor om hälsa, liv och död. Därför behövs kunskaper om hur vi kan förstå och möta detta i samtalen med äldre.

Klicka här för att se Annelies powerpointpresentationPDF.

Klicka här för att se programmet för hösten.