Att arbeta som socionom

Som socionom möter du olika typer av människor i svåra situationer i livet. Du gör en samhällsinsats och kan medverka till att förändra människors liv. För att kunna hjälpa till med detta behöver du ha kunskap om samhället och om människors olika sätt att leva sina liv.

Vad gör en socionom?

Många socionomer arbetar som socialsekreterare inom kommunen. Andra arbetar som biståndshandläggare inom äldreomsorgen, inom frivården och kriminalvården eller som kuratorer på skolor och inom sjukvården. Du kan även arbeta som chef eller med olika former av behandling och förebyggande socialt arbete.

Hur utbildar jag mig till socionom?

Socionomutbildningen har socialt arbete som huvudämne. Du kommer även läsa juridik, psykologi samt vara ute på praktikförlagda studier. Under den senare delen av utbildningen har du möjlighet att söka in till Falköpings kommuns traineeprogram för socionomer.

Utbildningen är på tre och ett halvt år, på 210 högskolepoäng, där du efter färdig utbildning får en filosofie kandidatexamen i socialt arbete samt en yrkesexamen som socionom.

För att kunna söka till socionomprogrammetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster krävs en grundläggande behörighet, samt Matematik B och Samhällskunskap A.

Arbetsmarknaden idag för socionomer?

För såväl nyutexaminerade som erfarna socionomer är det en mycket god arbetsmarknad, vilket innebär att det är lätt att få jobb. Enligt www.saco.selänk till annan webbplats kommer det om fem år vara en fortsatt liten konkurrens om jobben och alltså fortsatt lätt att få arbete.