Vård i livets slutskede

Vi vet hur det är att leva, vi vet hur vi fungerar när vi är friska. När vi blir sjuka och döden närmar sig, förändras vår tillvaro och allt blir annorlunda. Det finns många frågor som dyker upp. Vi vill skapa trygghet och ge kunskap om vad som händer med kroppen när livet går mot sitt slut.

Vård hemma hos dig

Om du är svårt sjuk och behöver särskild vård i hemmet kan vi erbjuda ett komplement till den omvårdnad som ordinarie personal inom hemtjänsten utför.

Vårdteam

Teamet består av undersköterskor, arbetsterapeut och patientansvarig sjusköterska som har fördjupade kunskaper inom palliativ vård (vård i livets slut).

Vid behov kan vi ge stöd och avlastning till dina närstående. Det kan ske under kortare eller längre perioder och under dygnets alla timmar.