Tandvård

Du som har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg kan ha rätt till Nödvändig Tandvård. Det innebär att du betalar samma besöksavgifter för din tandvård som för övrig vård. Alltså enligt den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftsregler. Samma högkostnadsskydd gäller.

Vid en undersökning bedöms ditt behov av Nödvändig Tandvård, det vill säga förebyggande åtgärder eller behandling som lagning, rotfyllning, utdragning eller avtagbara proteser.

Munhälsobedömning

Du som har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg erbjuds en gratis munhälsobedömning i din egen bostad. Det är en enklare kontroll utförd av en tandhygienist — där tyngdpunkten ligger i att ge råd till dig, anhöriga eller vårdpersonal om din mun. Vid denna kontroll ska alltid ansvarig i vårdpersonalen finnas med.

En annan viktig del i den uppsökande verksamheten är utbildning riktad till vårdpersonal — individuellt eller i grupp.

Kontakta Tandvårdsenheten angående vilken vårdgivare som har hand om ditt område.