Sjuksköterska/distriktssköterska

Sjuksköterska och distriktssköterska inom kommunal hälso- och sjukvård ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser för personer som bor i särskild boendeform eller är inskrivna i hemsjukvården. Det kan t.ex. gälla bedömning, behandling, vårdplanering, administration och dokumentation.

Du som bor i ett särskilt boende, korttidsboende, äldreboende etc. har alltid rätt till insats av sjuksköterska, om och när behov finns. Patientansvarig sjuksköterska ansvarar för vårdplanering och hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån dina behov.