Sekretess

Personalen får inte berätta om dig för andra - all personal som arbetar inom socialförvaltningen har tystnadsplikt. Det betyder att vi inte får berätta för någon annan om sådant som rör dig och ditt privatliv.

Socialförvaltningen får inte heller lämna ut papper om dig till någon annan myndighet eller person, om inte du själv säger att de får göra det. Men ibland kan socialtjänsten vara tvungen att lämna ut papper, till exempel om polisen begär det.     

Personalen ska skriva ned sina beslut

All personal måste skriva ned vad de bestämmer om dig och vilken hjälp du ska få. De ska också skriva ned varför de har bestämt på just det sättet.

Alla papper som handlar om dig samlas på ett ställe, i en så kallad personakt. Du har rätt att läsa vad som står i din personakt. Du får också kopiera eller skriva av det som står där.