Ledsagarservice

Vad är ledsagarservice?

Ledsagarservice är när en person följer med på olika aktiviteter.   

Vem kan få ledsagarservice?

Ledsagarservice får du som tillhör LSS personkrets och som inte har personlig assistans.

Du kan få ledsagarservice för att t ex besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, kulturliv eller promenader. Insatsen ska ha karaktären av personlig service och anpassas efter de individuella behoven.

Ledsagarservice skall underlätta för dig med omfattande funktionshinder att delta i samhällslivet.

Läs mer om LSS-personkrets häröppnas i nytt fönster

Vad kostar det att få ledsagarservice?

Insatsen är kostnadsfri.

Var ansöker jag om ledsagare?

Se kontaktuppgifter nedan.