Ledsagarservice

Ledsagarservice är när en person följer med på olika aktiviteter. Ledsagarservice får du som tillhör LSS personkrets och som inte har personlig assistans.

Du kan få ledsagarservice för att t ex besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, kulturliv eller promenader. Insatsen ska ha karaktären av personlig service och anpassas efter de individuella behoven.

Ledsagarservice skall underlätta för dig med omfattande funktionshinder att delta i samhällslivet.

Läs mer om LSS-personkrets häröppnas i nytt fönster

Vad kostar det att få ledsagarservice?

Insatsen är kostnadsfri.

Var ansöker jag om ledsagare?

Se kontaktuppgifter nedan.