SysselsättningMålet med kommunens sysselsättning är att bryta isolering, erbjuda en social mötesplats för gemenskap och erbjuda möjligheter att träna upp arbetsfunktioner.

Sysselsättningen vänder sig till dig som har någon form av psykisk funktionsnedsättning och har kontakt med psykiatrin i öppen vård, arbetsförmedling, försäkringskassa eller socialtjänst. Behöver du individuell hjälp ska det bedömas inom ramen för bistånd till hemstöd.

Sysselsättningen är frivillig. Det behövs inget biståndsbeslut för att delta.

Exempel på aktiviteter

 • Laga mat och äta tillsammans
 • Göra utflykter, promenader
 • Fysiska aktiviteter
 • Annan anpassad sysselsättning

Sysselsättningen är tillgänglig för dig under vardagar. Är du är inlagd på sjukhus kan du inte samtidigt delta i kommunens sysselsättning utan överenskommelse. För att delta i ovanstående sysselsättningar, kontakta biståndshandläggaren, sektionschefen på psykosociala sektionen eller ring komunens växel.Se kontaktuppgifter i bilaga.

Avgift

Du får betala för mat och vissa aktiviteter.

Träffpunkter

 • Warenbergsgatan 23
 • RSMH/sesam

Daglig verksamhet finns på följande platser: 

Arbetslivsinriktad sysselsättning

 • Bruk för alla
 • Marknadsgatan (Snickeriet)    

Hattstugan

Är en frivillig dagverksamhet som har som målsättning att erbjuda personer med psykiska funktionshinder en naturlig träffpunkt i trygg miljö.
        
Dagverksamheten är öppen alla vardagar.
              
Att deltaga i gemenskapen på Hattstugan är bl.a ett sätt att komma ur sin isolering, träffa andra människor och få nya vänner. Här finns sysselsättning i olika grupper t.ex.

 • Målargrupp
 • Data                               
 • Sygrupp
 • Hobbygrupp
 • Caféverksamhet
 • ESL- utbildning
 • Musikgrupp
 • Fysisk träning
 • Matlagning
 • Legoarbete
 • Handarbetsgrupp
 • Utflykter

Samt vad besökaren i övrigt kan bidraga med.