Boende för personer med psykisk ohälsa

Om man har behov av en personligt anpassad bostad kan man ha rätt till:

  • Gruppboende
  • Serviceboende
  • Äldreboende
  • Tillfällig korttidsvistelse/avlastning
  • Regelbunden korttidsvistelse/avlastning

Gruppboende

för personer med huvudsakligen vårdbehov av psykiatrisk karaktär och/eller trygghetsbehov. Här bor du i en mindre lägenhet och har tillgång till gemensamma utrymmen. Det finns personal dygnet runt. Det finns 7 lägenheter för gruppboende.  

Serviceboende

För personer med vårdbehov av psykiatrisk karaktär och/eller trygghetsbehov. Här bor du i en lägenhet och har närhet till en gemensam träffpunkt. Det finns personal dagtid.. Det finns 12 lägenheter för serviceboende.

Äldreboende

För personer med huvudsakligen vårdbehov av psykiatrisk karaktär och/eller trygghetsbehov. Det finns personal dygnet runt.

Tillfällig korttidsvistelse/avlastning

För träning, återhämtning eller för att anhöriga ska få avlastning.

Regelbunden korttidsvistelse/avlastning

För träning, återhämtning eller för att anhöriga ska få avlastning.

Ansökan

Ansökan om ovanstående insatser görs hos biståndshandläggaren på biståndsavdelningen.

Beslut

Efter ansökan och utredning får du ett beslut så snart som möjligt och senast inom två veckor.   

Överklagan

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Information om hur det går till får du från din handläggare på Biståndsavdelningen eller så kan du läsa mer här. 

På vår webbplats finns detaljerad information om varje boende.